<?php echo the_title(); ?>

Commissie

Het NVN is een vrijwilligersorganisatie. Er is een groot aantal vrijwilligers actief. Een afvaardiging uit deze vrijwilligers adviseert het bestuur structureel, gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid, de te volgen ontwikkelingen en de activiteiten van het NVN. Tweemaal per jaar overlegt deze commissie in een gezamenlijke vergadering met het bestuur.

Op dit moment bestaat deze commissie uit de volgende personen:

  • Muriel Polet
  • Jacco Rens
  • Arend-Jan Migchelbrink