Het NVN Stopt

In de afgelopen jaren heeft het NVN veel succesvolle activiteiten georganiseerd die een positieve impuls hebben gegeven aan de natuurfotografie. In december 2015 is de laatste NVN-nieuwsbrief verschenen met daarin de mededeling dat het geplande NVN Festival van februari 2016 niet door kon gaan vanwege te veel onzekerheden. Het NVN-bestuur heeft daarna een sabbatical genomen om zich te bezinnen op de positie van het NVN. Wij hebben de conclusie getrokken dat wij geen toegevoegde waarde meer kunnen leveren en dat onze missie is volbracht. Daarom is het NVN met ingang van 1 oktober 2016 gestopt met al haar activiteiten.

Terugblik

Het Natuurfotografen Verbond Nederland was een netwerkorganisatie voor natuurfotografie. Het had als belangrijkste doel het bevorderen van verantwoorde natuurfotografie en het overdragen van kennis en inzicht in de natuurfotografie. Stichting NVN werd sinds de oprichting in 2000 gerund door vrijwilligers en werkte zonder winstoogmerk.

In de beginjaren heeft het NVN de natuurfotografie mee helpen bevorderen door ondersteuning te bieden aan de plaatselijke en landelijke natuurfotografie verenigingen. Later heeft het NVN zich losgemaakt van deze verenigingen en is een eigen koers gaan varen.

Het NVN heeft de afgelopen 16 jaar veel activiteiten georganiseerd, het bekendst zijn waarschijnlijk de 7 Internationale Natuurfotografie Festivals. Daarnaast heeft het NVN meerdere nationale festivals georganiseerd, workshops, seminars, fotowedstrijden, exposities, beurzen, thema dagen en symposia. Achter de schermen is veel gelobbyd, zijn partijen met elkaar in contact gebracht en zijn nieuwe initiatieven actief gesteund. Via de website en social media werd natuurfotografie verder gepromoot en andere organisaties en evenementen een podium geboden.

Op deze activiteiten kwamen talloze sprekers van wereldnaam hun werk presenteren, maar ook waren er vaak jonge en aanstormende talenten.

Er is veel veranderd

De wereld om ons heen is drastisch veranderd:

 • Internet is een belangrijke factor geworden. Nieuws is direct beschikbaar en kennis is gemakkelijk vindbaar.
 • De fotografie is digitaal geworden en iedereen kan gemakkelijker natuurfoto’s maken en deze op meerdere manieren publiceren.
 • Er is veel fotowerk te zien op talloze websites, social media en fora, met vaak actieve feedback.
 • Iedereen kan zich makkelijk aansluiten bij een van de vele internet communities.
 • Er zijn veel natuurfotografie festivals bijgekomen, deze worden gerund door professionals en hebben vrijwel alle een commerciële basis met winstoogmerk.
 • Er is een Nederlands natuurfototijdschrift verschenen.
 • Er zijn meerdere digitale magazines over natuurfotografie beschikbaar gekomen.
 • Er zijn vele nationale en internationale natuurfotowedstrijden bijgekomen waar iedereen aan kan meedoen.

Missie volbracht

Onze missie is volbracht. Het NVN-bestuur heeft daarom besloten om met ingang van 1 oktober 2016 te stoppen met alle activiteiten van het NVN:

 • Er komen geen nieuwe festivals.
 • Er worden geen workshops, themadagen, seminars of wedstrijden meer georganiseerd.
 • Er verschijnen geen nieuwsbrieven meer
 • De NVN-jeugddag wordt niet meer georganiseerd, ook de jeugdgroep wordt opgeheven.
 • De aangepaste website blijft nog wel een poosje in de lucht, maar zal geen actueel nieuws meer bevatten.
 • Er kunnen geen donaties meer gedaan worden aan het NVN.
 • De NVN-jaarkaart vervalt. Voor vragen betreffende de lopende verzekeringen kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon van de verzekeringsmaatschappij.
 • Stichting NVN is opgeheven.

Wat wel blijft

 • De NVN-website wordt aangepast en hier zal de geschiedenis van alle NVN- activiteiten terug te vinden zijn.
 • Het enthousiasme voor natuurfotografie.

Tevreden en voldaan

Wij sluiten een fijne periode af die veel nieuwe contacten, energie en inspiratie heeft gebracht. Het Natuurfotografen Verbond Nederland spreekt zijn dank uit voor alle vertrouwen, inzet, bijdragen en hulp van alle oud-bestuursleden, vrijwilligers, sprekers, donateurs, sponsoren, tijdschriften en bedrijven die ooit het NVN gesteund hebben op welke manier en in welke vorm dan ook.

Tevreden en voldaan en met veel trots kijken wij terug op deze bijzonder mooie periode. Nogmaals dank hiervoor!