• Disclaimer

Disclaimer

Al het (beeld)materiaal op de NVN website is welwillend ter beschikking gesteld door het NVN, vrijwilligers, partners, instellingen, uitgevers, donateurs, de fotografen en andere deelnemers van onze festivals en activiteiten en/of andere fotografen onder voorwaarde dat de copyright rechten worden gerespecteerd. Het materiaal blijft intellectueel eigendom van de maker.

Al het beeldmateriaal is beschermd onder de internationale copyright regels en verdragen. Het gebruik van enig beeldmateriaal, volledig of als deel is verboden voor ieder doel, inclusief reproductie, opslag, digitaal wedergebruik. Manipulatie, digitaal of anderszins, is expliciet verboden, zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar. Niet alleen wettelijk zijn deze beschermd, maar zeker ook moreel, de makers hebben al hun vakmanschap, creativiteit en ontberingen moeten doorstaan om het getoonde materiaal te kunnen laten zien. Respecteer dat door te genieten van de site, of een van onze activiteiten te bezoeken. Wij vinden het leuk als u een link opneemt naar onze website.

Het NVN is als onafhankelijke intermediair niet verantwoordelijk voor uitlatingen van welke aard dan ook, gedaan door een van haar donateurs, partners, sponsoren en supporters.